Weather Forecast | Weather Maps

Gdje smo?


Veća karta

 

Na karti je prikazan položaj modelarske piste na letjelištu Buševec. Za one koji dolaze autocestom silaze kod Buzina, prema zračnoj luci - Velikoj Gorici. Prolaze Veliku Goricu nastavljajući prema Sisku. Prolaze mjesto Vukovina i prelaze preko kanala Sava-Odra. Nakon otprilike 2km skreće se desno prema Turopolju. Vozite cestom ispod nadvožnjaka paralelno sa prugom ravno do kraja. Potom skrenite desno preko pruge i nakon 200 metara opet desno skrenite prema letjelištu Aerokluba Velika Gorica gdje je i letjelište MAK-a Velika Gorica.

Ako ne želite prelaziti prugu nakon kanala Sava-Odra vozite preko nadvožnjaka preko pruge ravno do Buševca. Kod putokaza za Turopolje skrenite lijevo i nakon 2km skrenite lijevo prema letjelištu Aerokluba Velika Gorica.

GPS koordinate: 45°38'37.27"N, 16° 7'40.81"E

gradvg
gradvg
dimark
robic
kova
corair
ldza
lah
dimark
  Copyright © 2011 MAK-Velika Gorica, design by: meic.marko@gmail.com